Udmeldelse/ framelding af ridehold 

Ønsker du at stoppe på rideskole, eller ride på færre hold, skal meddelelse af dette ske skriftligt til følgende mail :

 udmeldelse@amagerlandsrideskole.dk

Udmeldelse skal ske med min. 1 mdr. varsel, dvs. 1 mdr. + løbende måned.

dvs. udmelder du dig fx 16/9, er du udmeldt fra 1/11. 

Husk i din opsigelse at skrive navn på rytteren/dit barn, samt hvilken dag og hvilket tidspunkt rytteren/barnet rider
Hold i dag

Instagram