Udmeldelse/ framelding af ridehold 

Ønsker du at stoppe på rideskole, eller ride på færre hold, skal meddelelse af dette ske skriftligt til følgende mail :

 udmeldelse@amagerlandsrideskole.dk

Udmeldelse skal ske med min. 1 mdr. varsel, dvs. 1 mdr. + løbende måned.

dvs. udmelder du dig fx 16/9, er du udmeldt fra 1/11. 

OBS : Udmeldelse op til sommerferie (senest 30/6) vil først være gældende pr 31/8, da Juli måned er betalingsfri. 

Husk i din opsigelse, at skrive navn på rytteren/dit barn, samt hvilken dag og hvilket tidspunkt rytteren/barnet rider.

Har du tid og lyst, må du gerne kort skrive hvorfor du ønsker at stoppe her på Amagerland i din mail.

Samt informere os om, om du kommer til ridning i opsigelsesperioden.  Det vil vi sætte stor pris på.


Rideklubben 

Husk også at udmelde dig som medlem af Amagerlands Sportsrideklub, når du melder dig ud fra Rideskolen. 

Det sker ikke automatisk.   

Dette gøres ved at sende en mail til : info@amagerlandsportsrideklub.dk 


Hold i dag

Instagram