Udmeldelse/ framelding af ridehold 

Ønsker du at stoppe på rideskole, eller ride på færre hold, skal meddelelse af dette ske skriftligt til følgende mail :

 udmeldelse@amagerlandsrideskole.dk

Udmeldelse skal ske med min. 1 mdr. varsel, dvs. 1 mdr. + løbende måned.

dvs. udmelder du dig fx 16/9, er du udmeldt fra 1/11. 

Husk i din opsigelse at skrive navn på rytteren/dit barn, samt hvilken dag og hvilket tidspunkt rytteren/barnet rider


Rideklubben 

Husk også at udmelde dig som medlem af Amagerlands Sportsrideklub, når du melder dig ud fra Rideskolen. 

Det sker ikke automatisk.   

Dette gøres ved at sende en mail til : info@amagerlandsportsrideklub.dk 


Hold i dag

Instagram