Staldregler

Heste er store og stærke dyr, og for at så vidt muligt at forhindre at mennesker og dyr kommer til skade, er der nogle retningslinjer der skal følges.

Børn og unge under 18 år skal ALTID have ridehjelm på i stalden og ridehuset/ridebanen.

Ryd op på staldgangen. Heste og mennesker kan snuble, hvis der ligger ting på staldgangen.
Fej efter dig når du har striglet og renset hove. Skidt pynter ikke, og man kan glide i det.
Man må ikke løbe, råbe eller lege i stald og ridehus. Heste bliver nemt forskrækkede, og så kan der opstå farlige situationer.
Når du har sadlet af, skal du hænge sadel og hovedtøj på plads. Sørg for at det vender rigtigt og er hængt korrekt op. Spørg hvis du er i tvivl.

Rideskolehestene må ikke få godbidder, æbler osv. på staldgangen, da de efterfølgende vil begynde at tigge. Du er velkommen til at give hesten en godbid, når den er i sin boks.

Følg de ansattes anvisninger. 

Hold i dag

Instagram